„Доверие ОХ“ със 70% спад на консолидираната печалба през първото тримесечие

Големи еднократни ефекти има както в първото тримесечие на 2020 г., така и в първото тримесечие на 2019 г., което прави сравненията трудни

„Доверие ОХ“ със 70% спад на консолидираната печалба през първото тримесечие
(DUH / DOVUHL) (SFA / SFARM)
Коментари